Terms and Conditions

Terms and Conditions

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

ในส่วนนี้ เราจะดูข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับย่อของเว็บไซต์

 

บัญชีและการเป็นสมาชิก

บริษัทกำหนดให้ผู้ใช้ทุกคนที่เข้าชมเว็บไซต์ต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก ในกระบวนการยอมรับข้อตกลง ผู้ใช้ยอมรับว่าพวกเขามีอายุอย่างน้อย 18 ปี ผู้ใช้ควรคำนึงถึงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชี นอกจากนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีในกรณีที่พบว่ามีการละเมิดข้อกำหนดนี้

 

เนื้อหาของผู้ใช้

บริษัทระบุว่าไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูลใด ๆ ที่คุณเปิดเผยในกระบวนการใช้แพลตฟอร์ม สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือการให้ข้อมูลที่คุณให้สิทธิ์แก่บริษัทในการเข้าถึง แจกจ่าย จัดเก็บ จัดรูปแบบ และแสดงเนื้อหาที่ค่อนข้างสำคัญต่อการใช้บริการของบริษัท

 

การสำรองข้อมูล

บริษัทกำหนดให้คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการสำรองข้อมูลเนื้อหาของคุณบนเว็บไซต์

 

ลิงค์ไปยังแหล่งข้อมูลอื่น

แม้ว่าบริษัทจะยอมรับว่าจะมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น แต่ก็เลือกที่จะไม่รับผิดชอบต่อกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ดังนั้น การทำธุรกรรมทางธุรกิจบนเว็บไซต์เหล่านั้นถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

 

การใช้งานที่ต้องห้าม

นอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไขบางประการที่กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทห้ามไม่ให้คุณใช้เว็บไซต์และบริการเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • การละเมิดกฎหมาย
 • ชักจูงให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย
 • ละเมิดข้อบังคับและกฎหมายที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐบาลกลางหรือจังหวัด
 • ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 • ล่วงละเมิดหรือเหยียดหยามผู้ใช้รายอื่นตามการจัดประเภท เช่น เพศ เชื้อชาติ ฯลฯ
 • การส่งข้อมูลที่เป็นเท็จ
 • การติดตั้งจุดบกพร่องและรหัสที่จะทำลายเว็บไซต์และบริการที่มีให้
 • สแปม
 • จุดประสงค์ที่ผิดศีลธรรม
 • หลีกเลี่ยงระบบรักษาความปลอดภัยที่ตั้งไว้

 

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ที่นี่ บริษัทระบุข้อกำหนดที่ชี้นำทรัพย์สินทางปัญญาของแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท สังเกตว่าการใช้บริการนี้ทำให้คุณไม่มีสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้าใดๆ ของบริษัท

 

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

ที่นี่ บริษัทกำหนดในขอบเขตที่รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจบนเว็บไซต์

 

การชดใช้ค่าเสียหาย

ที่นี่บริษัทระบุว่าในฐานะผู้ใช้ คุณยอมรับว่า UFABET และตัวแทนจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียและความเสียหายที่คุณอาจเผชิญในกิจกรรมของคุณกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม

 

การแยกออกจากภาระผูกมัด(ทางกฎหมาย)

ที่นี่ บริษัทระบุว่าข้อจำกัดทั้งหมดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขมีผลผูกพันตราบเท่าที่ไม่ละเมิดกฎหมายในทางใดทางหนึ่ง

 

การระงับข้อพิพาท

บริษัทระบุว่าข้อพิพาททั้งหมดที่จะส่งผลให้เกิดกระบวนการใช้เว็บไซต์และไม่ใช่เว็บไซต์ของบุคคลที่สามอื่น ๆ จะต้องได้รับการแก้ไขภายใต้เขตอำนาจศาลของประเทศไทย

 

การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไข

บริษัทยอมรับว่าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์และบริการของบริษัทตามที่ต้องการ

 

การติดต่อแพลตฟอร์ม

ในกรณีที่คุณต้องการคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อกำหนดและข้อตกลงของแพลตฟอร์ม คุณสามารถติดต่อเว็บไซต์ได้ทาง www.ufa747.com/contact-us

 


 

Terms and Conditions

 

In this section, we will be looking at a summarised version of the terms and conditions of the website.

 

Accounts and Membership

The company demands that every user that visits the website must be at least 18 years before they are allowed to register as a member. In the process of agreeing to the agreement, the user admits they are at least 18 years of age. Users should have it at the back of their mind that they hold full responsibility for all activities that take place on the account. Also, the company reserves the right to terminate the account in the event it was discovered that this term has been breached.

 

User Content

The company states that it doesn’t own any data that you divulge in the process of using the platform. It is also important to note that by giving the information you grant the company access, distribute, store, reformat and display content that are quite important to the use of its services.

 

Backup

The company specifies that you are responsible for backup of your content on the website.

 

Links to Other Sources

Despite the company admitting that there will be links to Other Websites, it choses to not be liable for the implications of your activities on the third-party website. So, transacting business on those websites is at your own risk.

 

Prohibited Uses

Adding to some of the terms and conditions discussed above, the company prohibits you from using its websites and services for the following purposes:

 • Breaching the law
 • Influencing others to to get involved in acts against the law
 • Violating regulations and laws conferred by the federal or provincial bodies
 • Infringing on the intellectual property rights of others
 • Harassing or abusing other users based on classification like gender, race, etc.
 • Submitting information that are false
 • Installing bugs and codes that will compromise the website and services provided
 • Spamming
 • Immoral purposes
 • Circumventing the security systems set in place.

 

Intellectual Property Rights

Here the company states the terms guiding the intellectual property of the platform. Particularly the company notes that the use of its service grants you no right to use any of its trademarks.

 

Limitation of Liability

Here the company defines to the full extent to which its liable to as regards business operations on the website.

 

Indemnification

Here the company states that as a user you admit to UFABET and its representatives not responsible for losses and damages that you may face in your activity with third party platforms.

 

Severability

Here the company identifies that all restrictions stated in its terms and conditions are binding so long as they don’t violate the law in any way.

 

Dispute Resolution

The company identifies that all disputes that will result in the process of using the website and not other third-party websites shall be resolved under the jurisdiction of Thailand.

 

Changes and Amendments

The company admits that it reserves the rights to make changes to the terms and agreements associated with the use of its website and services as it so pleases.

 

Contacting the Platform

In the event that you need any clarification as regards the terms and agreements of the platform, you are permitted to reach out to the website via www.ufa747.com/contact-us.

ฝาก-ถอน
ข่าวกีฬาพร้อมบทวิเคราะห์
สมัครสมาชิก